top of page

POLITIK PWOGRAM

ASAS  NJ fè efò pou kreye eksperyans anrichisman pozitif pou entelektyèl nou yo,  fanmi, anplwaye ak kominote ki edike, enspire  & otorize.  


Pou ede fè sa posib, nou opere selon  politik pwogram yo  kreye pou  dwe jis, klè ak transparan.


Anba a ou pral tou  jwenn kèk nan kesyon nou poze souvan.


Bezwen plis  enfòmasyon?  KONTAKTE NOU.

TILIV PWOGRAM
Mobile Phone User
FAQ & Policies: Store Policies
Beverage Mug and a Laptop

Kesyon yo poze souvan

Enfòmasyon w ap chèche a

FAQ & Policies: FAQ

Èske ou ofri kat kado?

Antre repons ou isit la. Fè atansyon, ekri klèman ak kout, epi konsidere ajoute egzanp ekri ak vizyèl. Ale sou sa ou te ekri pou asire w ke si se te premye fwa ou te vizite sit la, ou ta konprann repons ou an.

Ki opsyon peman yo ye?

Antre repons ou isit la. Fè atansyon, ekri klèman ak kout, epi konsidere ajoute egzanp ekri ak vizyèl. Ale sou sa ou te ekri pou asire w ke si se te premye fwa ou te vizite sit la, ou ta konprann repons ou an.

Ki politik ou retounen?

Antre repons ou isit la. Fè atansyon, ekri klèman ak kout, epi konsidere ajoute egzanp ekri ak vizyèl. Ale sou sa ou te ekri pou asire w ke si se te premye fwa ou te vizite sit la, ou ta konprann repons ou an.

bottom of page